Vinterroningsreglement 2018-11-13T19:27:25+01:00

VINTERRONINGSREGLEMENT ODDER ROKLUB 11. NOVEMBER 2006
§ 9,1

VINTERREGLEMENTET TRÆDER I KRAFT NÅR VANDTEMPERATUREN ER UNDER 10 GRADER CELSIUS.
Vinterroning må kun finde sted i roligt vand og indenfor tidsrummet fra solopgang til en halv time før solnedgang.

§ 9.2
Der må kun roes i de af bestyrelsen godkendte både.
Godkendelsen bekendtgøres ved opslag.

§ 9.4
Bådens mandskab skal være godkendt af Rochefen til vinterroning.

§ 9.5
I vintersæsonen skal alle være iført redningsvest/svømmevest på hele turen.

§ 9.5
Der må ikke roes, når der er is eller risiko for isdannelse i farvandet.

§ 9.6
Inriggerbåde:
Skift i båden skal foretages helt inde under land.

§ 9.7
Outriggerbåde:
Scullerroning kan i vintertiden kun foregå med følgebåd

§ 9.8
Kajakker:
Der skal roes langs stranden på max 1 m dybt vand
Rofarvand er fra Norsminde Havn til Hov Havn

Påklædning: Ved soloroning kræves våd dragt og svømmevest.
Når flere ror sammen ros med svømmevest.