Udvalg 2022-03-29T18:44:05+01:00

Odder roklub – oversigt over udvalg og ansvarsområder. 

Bestyrelsens opgave i forhold til udvalgene: formanden sender en mail til tovholder / referencepersonen i udvalgene inden hvert bestyrelsesmøde – for at sikre flow og sammenhæng!

Udvalgenes størrelse: Som udgangspunkt min. 3 personer i hvert udvalg, men gerne flere. 

 

Rochefen

Er klubbens øverste ro- faglige og sikkerhedsmæssige ansvarlige.

Rochefens opgave:

Assisteret af kajakchef, inriggerchef, coastalchef og ungdomsleder sikres at al roning foregår efter forskrifterne.

Eks: skal orienteres om langture, kan udstede ro forbud

Ro chef. Torsten tlf nr: 

 

Inrigger udvalg: 

 • Sparring omkring roning, organiserer, træningsaftner, rovagter, styrmænd
 • Rekruttering af nye roere, deltage i kom og prøv arrangementer.
 • Inriggerkurser afholdelse
 • Årlige Øvelser  - kæntring m.m. få det sat i kalenderen og organiserer.

Tovholder / inrigger opgave: 

 • Sørge for at udvalget lever.
 • Indkalder til møder i udvalget, refererer til bestyrelsen
 • Tovholder på at få de nye inrigger roer i gang
 • Instruktører: Inriggerchefen behøver ikke at være instruktør, men en fordel.
 • Opmærksom på, om der er instruktører nok til at løfte opgaven.
 • Inriggerchefen kan indstille til eks. instruktøruddannelse eller andre kurser. Men det er bestyrelsen der beslutter og godkender.

Kajak udvalg: 

 • Sparring omkring kajakroning, organiserer, træningsaftner, rovagter.
 • Rekruttering af nye roere, deltage i kom og prøv arrangementer
 • Kajakkurser afholdelse
 • Årlige Øvelser - kæntring m.m. få det sat i kalenderen og organiserer.
 • Årlige Øvelser - kæntring m.m. få det sat i kalenderen og organiserer.

Tovholder / kajak opgave:

 • Sørge for at udvalget lever.
 • Indkalder til møder i udvalget, refererer til bestyrelsen
 • Tovholder på at få de nye kajakroer i gang
 • instruktører: tovholder behøver ikke at være instruktør, men en fordel.
 • Opmærksom på, om der er instruktører nok til at løfte opgaven.
 • Booke svømmehallen
 • Kan indstille til eks. instruktøruddannelse eller andre kurser. Men det er bestyrelsen der beslutter og godkender.

 

Tovholder: Leif

Udvalg: Hanne, Sanne, Linda

 

Coastal udvalg : 

 • Sparring omkring coastalroning, organiserer, træningsaftner, rovagter.
 • Rekruttering af nye roere, deltage i kom og prøv arrangementer
 • Coastalkurser afholdelse
 • Årlige Øvelser - kæntring m.m. få det sat i kalenderen og organiserer.

Tovholder / costal opgave:

 • Sørge for at udvalget lever.
 • Indkalder til møder i udvalget, refererer til bestyrelsen
 • Tovholder på at få de nye coastalroer i gang
 • instruktører: tovholder behøver ikke at være instruktør, men en fordel.
 • Opmærksom på, om der er instruktører nok til at løfte opgaven.
 • Kan indstille til eks. instruktøruddannelse eller andre kurser. Men det er bestyrelsen der beslutter og godkender.

Tovholder: Torsten

Udvalg: Anne Hels, Henrik Füchtbauer

 

Båd materiel / vedligehold:

Opgave:

 • Ansvarlig for rep. af inrigger

Navn: Bent, Ole, Flemming

 • Ansvarlig for rep. af kajak

Navn: Leif

 • Ansvarlig for rep. af coastal

Navn: Torsten, Anne

OBS: En skadet båd noteres på rokort – bådnavn og skade!

Bådansvarlige sørger for at båden repareres. Reparation over 1000kr - så kontaktes bestyrelsen.

Tur udvalg:

 • Arrangerer fælles ture for klubben – turplan udarbejdes og offentliggøres senest februar.
 • Sommerferietur
 • Reference person til bestyrelsen

Tovholder: Else, Hanne

Udvalg: Vibeke Agger, Sanne, Vibeke Jacobsen

Ungdomsudvalg:

 • Rekruttering nye roere
 • Daglig træning
 • Instruktør - kurser
 • Konkurrencer
 • Sommerferie camp.
 • Båd materiel! Båd vedligehold: Michael

Ungdomsleder:

 • Kom og prøv arrangementer
 • Overordnet ansvar for strukturen i ungdomsafd.
 • Forældrekontakten

Ungdomsleder: Michael, Hjælpetræner Trine

 

Arrangement udvalg: 

Tovholder ved arrangementer - traktement - indkøb - borddækning m.m

 • medlemsmøder,
 • Generalforsamling
 • Sankt Hans
 • Andre begivenheder

Reference person til bestyrelsen

Tovholder: Marianne L.

Udvalg: Kirsten H, Kirsten J, Birgitte Graversen

 

Klubhuset - vedligeholdelses udvalg:

 • Den man henvender sig til hvis noget er i stykker.
 • Har det overordnede blik på om noget trænger til at blive lavet.
 • Små opgaver indenfor og udenfor. Tovholder afgør om vi selv kan lave det – eller om der skal hjælp udefra til opgaven.

Udendørs eks:  græsslåning.

Tovholder: Georg / Ole

Indendørs eks: skifte pære, wc..:

Tovholder: Peter P.

Indkøb: Køb af rengøringsartikler / kaffe m.m..:

Tovholder: Gertrud

Rengørings liste:

Tovholder: Peter P.

Medlemsliste: Mette B

 

Gæste ansvarlig:

En kontaktperson som folk udefra kan henvende sig til.

 • Kalenderstyring, modtagelse i forbindelse med ro gæster fra andre roklubber

Referer til bestyrelsen

Tovholder: Inger Lise

Veste udvalg:

Årlig gennemgang og registrering af klubbens svømmeveste og redningsveste.

Tovholder: Linda, Lise

Vinterbader:

Tovholder på at sætte det i gang – sætte det på rokort.

Tovholder: Sanne

Sponsor Udvalg:

Søge penge ved sponsorer og fonde

Tovholder: Bestyrelsen