Samværspolitik 2022-03-16T19:58:51+01:00

Vi ønsker en roklub som er rummelig og give plads til alle.

Odder roklub er et fællesskab på tværs af alder, køn, etnicitet, sprog, beskæftigelse, talent, ambition, identitet, socialklasse etc.

Vi stræber efter at være en hel klub, der ser elite og bredde som hinandens forudsætninger.

Vi er en forening og bygger på frivillighed, og at vi løfter i flok. Vi ønsker at skabe og vedligeholde trygge og klare rammer for alle i klubben.

Derfor følger vi DFfR principper og politik for  samvær:

Download samværspolitikken