Vinterroningsreglement 2022-01-13T11:46:00+01:00

Du kan se vandtemperatur her: http://www.dmi.dk/hav/maalinger/vandtemperatur/

Vinterroningsreglement Odder Roklub 11. november 2006

§ 9,1

Vinterreglementet træder i kraft når vandtemperaturen er under 10 grader Celsius.

Vinterroning må kun finde sted i roligt vand og indenfor tidsrummet fra solopgang til en halv time før solnedgang.

§ 9.2
Der må kun roes i de af bestyrelsen godkendte både.
Godkendelsen bekendtgøres ved opslag.

§ 9.4
Bådens mandskab skal være godkendt af Rochefen til vinterroning.

§ 9.5
I vintersæsonen skal alle være iført redningsvest/svømmevest på hele turen.

§ 9.5
Der må ikke roes, når der er is eller risiko for isdannelse i farvandet.

§ 9.6
Inriggerbåde:
Skift i båden skal foretages helt inde under land.

§ 9.7
Outriggerbåde:
Scullerroning kan i vintertiden kun foregå med følgebåd

§ 9.8
Kajakker:
Der skal roes langs stranden på max 1 m dybt vand
Rofarvand er fra Norsminde Havn til Hov Havn

Påklædning: Ved soloroning kræves våd dragt og svømmevest.
Når flere ror sammen ros med svømmevest.