Om Odder Roklub 2017-04-11T22:58:13+01:00

Lidt om klubbens visioner

I Odder Roklub har vi nogle overordnede visioner, som vi gerne vil udbrede til alle klubbens medlemmer. Disse visioner skal danne grundlag for klubbens daglige aktiviteter og skal signalere, hvad vi gerne vil forbindes med. Blandt vore visioner kan nævnes:

  • Klubben skal være rummelig og give plads til alle
  • Klubben skal have et godt socialt klima
  • Klubben skal have en markant grøn profil
  • Klubben skal være veldrevet, med orden i administration og økonomi
  • Klubben skal give gode vilkår til såvel motionister som elite, i alle aldersklasser
  • Klubben skal have høje sportslige ambitioner
  • Klubben skal være synlig i lokalområdet og repræsentere Odder Kommune både nationalt og internationalt
  • Klubben skal være aktiv året rundt
  • Klubben skal være en aktiv og troværdig samarbejdspartner for vore sponsorer, donorer og øvrige bidragydere.