Medlemsture 2022-04-22T20:32:44+01:00

Turkalender 2022

28. april             Planlægningsmøde om sommerturen kl. 16.30

26. maj               Løvspringsgtur til Moesgaard

14. juni               Fuldmånetur

25. juni              Silkeborg rundt (kun kajakker)

9. juli                  Madpakketur

24. juli                Madpakketur

13 - 16. august   Sommertur

10. september   Horsens Fjord

9. oktober           Løvfaldstur til Moesgaard