Kontingentsatser 2023-03-05T16:56:21+01:00

Kontingentsatser

Kontingenterne i Odder Roklub fastsættes hvert år af generalforsamlingen, som afholdes ultimo februar.

Kontingentåret løber fra standerhejsning til standerhejsning og beløbet opkræves i april måned.

For 2023 er kontingentsatserne fastsat som følger:

Motionsroere/ tørroer: kr. 1.150,- pr. år. som udelukkende træner indendørs:

Ungdomsroere: kr. 1.450,- pr. år. (under 18 år)

Voksne medlemmer: Kr. 1.750,00 (over 18 år og derover)

Vinterbadekontingentet: Kr. 575  pr. halvt år. (oktober - april) er det samme som for "tør-roerne", som træner indendørs:

Kurser: kr. 350,- pr. kursus (inrigger eller kajak)

Bådplads i kajakhuset; kr. 300,-pr. år. (incl. forsikring)

Ved indmeldelse efter 1. oktober er det halv kontingent.