Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 27.06 kl. 17

I forlængelse af en vellykket ordinær generalforsamling i dag, indkalder den nye bestyrelse til kort ekstraordinær generalforsamling

Søndag den 27. juni kl. 17

så vi kan få de ønskede vedtægtsændringer vedtaget. Der var stor opbakning til dem i dag, men der

var ikke nok fremmødte til at de kunne vedtages endeligt.

Det er eneste punkt på dagsordenen.

venlig hilsen bestyrelsen

About the Author:

Leave A Comment