Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lørdag, den 20. februar 2016 kl. 15.00 afholder Odder Roklub ordinær generalforsamling i klubbens lokaler ved Saksild Strand. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen som selvstændige punkter med mulighed for beslutning, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, det vil sige senest lørdag, den 6. februar 2016. Forslag kan stiles til formanden på nedenstående e-mail.

Vel mødt

Torsten Traberg

torsten@traberg.org

By | 2016-01-31T18:30:12+01:00 januar 31st, 2016|Bestyrelse|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment