GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 28/ 2 KL. 19

GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 28/ 2 KL. 19

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen tirsdag d. 28. februar kl. 19

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 7 dage før generalforsamlingen.

odderroklub@gmail.com

Vigtigt: Vi mangler en formand! 

Vil man byde ind på denne post så kontakt gerne Torsten torsten@traberg.org eller

Linda krygerlinda@gmail.com

 

Derudover skal der vælges en kasserer (bestyrelsen har en kandidat) samt 2 nye bestyrelsesmedlemmer. 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent, m.m.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af kasserer.
  8. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer

9: Eventuelt

 

Mange rohilsner

Bestyrelsen

By | 2023-02-11T08:34:01+01:00 februar 11th, 2023|Aktivitet, Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment