Generalforsamling i OR lørdag d. 21. februar kl. 15

Kære medlemmer,

vi holder generalforsamling lørdag d. 21. februar kl. 15 i klubben.

Vi skal bruge 3 nye bestyrelsesmedlemmer, heraf en kasserer og en sekretær. Dagsorden ifølge vedtægterne, se herunder. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent, m.m.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer (min. 3 - max. 7)
9. Valg af 1-2 suppleanter.
10. Valg af 1-2 bilagskontrollanter (ikke bestyrelsesmedlemmer.)
11. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

Anne Hels

By | 2015-01-24T22:56:24+01:00 januar 24th, 2015|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment