Den nye bestyrelse er valgt

Efter en vellykket generalforsamling, i de nye klublokaler, er følgende valgt til den nye bestyrelse
 
Formand: Torsten Traberg
Kasserer: Maibritt Lindstrøm
 
Bestyrelsesmedlemmer:
Linda Krüger
Lise Illum
Peter Leerhøy
Peter Poulsen
Palle Frostholm
Anette Lahn Hansen
 
Suppleanter
Mette Bloch
Inger Lise Rasmussen
 
Den nye bestyrelses holder konstituerende møde i den kommende uge.
 
Den ser frem til samarbejdet og takker
afgående formand, Michael Brandt, næstformand, Anne Hels, samt bestyrelsesmedlem Juliane Elander for det umanerligt gode samarbejde i den seneste bestyrelsesperiode.
 
Referat fra generalforsamlingen følger snarest

About the Author:

Leave A Comment