Bestyrelsen 2020-02-26T21:31:46+00:00
Anette Lahn
Bestyrelsesmedlem
Anne Hels
Anne Hels
Næstformand
Torsten Traberg
Kasserer, Rochef
Joan Holstein-Rathlou
Michael Brandt
Michael Brandt
Formand
Ungdomsleder
Lise Illum
Bestyrelsesmedlem
Linda Krüger
Juliane Elander
Juliane Elander
Repræsentant for eliten
Peter Poulsen
Bestyrelsesmedlem
Peter Leerhøy
Suppleant
Inger Lise Rasmussen
Suppleant

Vi håber, at du vil støtte op om bestyrelsens og udvalgenes arbejde, hvis de har brug for hjælp.