Bestyrelsen 2019-04-03T13:39:09+00:00
Anette Lahn
Bestyrelsesmedlem
Anne Hels
Anne Hels
Næstformand
Torsten Traberg
Kasserer, Rochef
Leif Tarp
Leif Tarp
Kajakchef
Michael Brandt
Michael Brandt
Formand
Ungdomsleder
Svend Christensen
Bestyrelsesmedlem
Ulla Nees
Ulla Nees
Inriggerchef
Juliane Elander
Juliane Elander
Repræsentant for eliten
Peter Poulsen
Bestyrelsesmedlem
Joan Holstein-Rathlou
Suppleant
Linda Krüger
Suppleant

Vi håber, at du vil støtte op om bestyrelsens og udvalgenes arbejde, hvis de har brug for hjælp.