Bestyrelsen 2023-07-23T06:30:11+01:00
Charlotte Kissow
Kasserer
Dennis Kragh Thomsen
Formand
Simone Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Peer Smed
Suppleant
Linda Krüger
Næstformand
Peter Poulsen
Bestyrelsesmedlem
Mette Bloch
Bestyrelsesmedlem
Inger Lise Rasmussen
Gæsteanvarlig
Klavs Amby
Suppleant

Vi håber, at du vil støtte op om bestyrelsens og udvalgenes arbejde, hvis de har brug for hjælp.