Bestyrelsen 2021-07-06T17:10:36+00:00
Anette Lahn
Bestyrelsesmedlem
Maibrit Lindstrøm
Kasserer
Torsten Traberg
Formand
Peter Leerhøy
Bestyrelsesmedlem
Lise Illum
Bestyrelsesmedlem
Linda Krüger
Bestyrelsesmedlem
Peter Poulsen
Bestyrelsesmedlem
Mette Bloch
Suppleant
Inger Lise Rasmussen
Suppleant

Vi håber, at du vil støtte op om bestyrelsens og udvalgenes arbejde, hvis de har brug for hjælp.