Bestyrelsen 2022-01-05T19:31:53+01:00
Anette Lahn
Pt orlov
Maibrit Lindstrøm
Kasserer
Torsten Traberg
Formand
Peter Leerhøy
Bestyrelsesmedlem
Lise Illum
Bestyrelsesmedlem
Linda Krüger
Næstformand
Peter Poulsen
Bestyrelsesmedlem
Mette Bloch
Suppleant
Inger Lise Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Palle Frostholm
Bestyrelsesmedlem

Vi håber, at du vil støtte op om bestyrelsens og udvalgenes arbejde, hvis de har brug for hjælp.