Udvalg

I Roklubben har vi følgende arbejdsudvalg:

 • Husforvalter:  Svend Østergaard og Tage Staal
 • Turudvalg: Torsten Traberg, Ingerlise Rasmussen, Else Tarp, Anne Hels
 • Medlems og Aktivitetsudvalg: Anne Wiese, Ingerlise Rasmussen, Marianne Nørgaard, Anne Hels, Marianna Schmidt
 • Materialudvalg: (inrigger) Peder Würgler Hansen,  Torsten Traberg, Michael Brandt, Dennis Kragh Thomsen
 • Inriggerudvalg:  Marianne Nørgaard , Anette Lahn, Lis Pedersen,  Berit Juul Sørensen
 • Arrangementsudvalg: Ingelise Rasmussen, Vibeke Agger,  Anne Wiese og Sanne Larsen
 • Sponsorudvalg: Anette Lahn Hansen Dennis Kragh-Thomsen, Inger Leitzke, Ketty Klausen, Anders Meinert, Peder Würgler Hansen
 • Eliteudvalg: Michael Brandt,  Anette Lahn Hansen, Juliane Elander, Peder Würgler Hansen
 • Kommunikation: Peder Würgler Hansen (presse, referater), Anette Lahn Hansen (nyhedsbreve), Inger Leitzke/ Charlotte Larsen (ungdomskorrespondent)
 • Ungdomsudvalg: Michael Brandt,  Charlotte Larsen, Inger Leitzke, og Jeanne Poulsen (måske nye forældrerepræsentanter)
 • Hjemmeside: Torsten Traberg, Lise Illum, Anette Lahn, Anne Hels
 • Solcelleprojekt: Anette Lahn Hansen, Torsten Traberg og Dennis Krag-Thomsen
 • Rengøringsudvalg: Dorthe Broge, Marianne Schmidt og Charlotte Larsen

Vi håber, at du vil støtte op om bestyrelsens og udvalgenes arbejde, hvis de har brug for hjælp.