Udvalg

I Roklubben har vi følgende arbejdsudvalg:

 • Turudvalg: Else, Vibeke J, Vibeke A, Sanne, Hanne, Svend C
 • Medlems og Aktivitetsudvalg: Anne Wiese, Ingerlise Rasmussen, Marianne Nørgaard, Anne Hels, Marianna Schmidt
 • Materialudvalg: Torsten, Lis
 • Inriggerudvalg: Ulla, Lis, Hanne, Joan
 • Kajakudvalg: Leif, Linda, Svend C, Sanne
 • Arrangementsudvalg: Sanne, Tove, Vibeke A, Ellis, Sanne
 • Sponsorudvalg: Gunnar, Georg, Anette, Ketty, Hanne
 • Eliteudvalg: Juliane, Michael, Steffen
 • Ungdomsudvalg: Michael Brandt,  Charlotte Larsen
 • Hjemmeside: Lise Illum
 • Solcelleprojekt: Anette Lahn Hansen, Torsten Traberg og Dennis Krag-Thomsen
 • Rengøringsudvalg: Dorthe Broge, Marianne Schmidt
 • Udeareal: Tage, Georg og Ole S
 • Forskønnelsesudvalg: Anne W
 • Vesteudvalg: Hanne og Ulla
 • Skolekontakt: Ulla
 • Vinterbadere: Anne W
 • Indkøb af kaffe/ rengøringsartikler: Gertrud

Vi håber, at du vil støtte op om bestyrelsens og udvalgenes arbejde, hvis de har brug for hjælp.