Udvalg

I Roklubben har vi følgende arbejdsudvalg:

 • Husforvalter:  Svend Østergaard og Tage Staal
 • Turudvalg: Torsten, Vibeke J, Vibeke A, Sanne, Anne H
 • Medlems og Aktivitetsudvalg: Anne Wiese, Ingerlise Rasmussen, Marianne Nørgaard, Anne Hels, Marianna Schmidt
 • Materialudvalg: Torsten og Lis Pedersen
 • Inriggerudvalg: Marianne og Lis Pedersen
 • Arrangementsudvalg: Vibeke Agger,  Charlotte K og Sanne Larsen
 • Sponsorudvalg: Anette, Georg, Ketty, Hanne og Gunnar
 • Eliteudvalg: Michael Brandt,  Steffen Bonde, Juliane Elander
 • Kommunikation:  Anette Lahn Hansen, Lise Illum, Barbara, Vibeke A, Anne H og Torsten
 • Ungdomsudvalg: Michael Brandt,  Charlotte Larsen
 • Hjemmeside: Torsten Traberg, Lise Illum, Anette Lahn, Anne Hels
 • Solcelleprojekt: Anette Lahn Hansen, Torsten Traberg og Dennis Krag-Thomsen
 • Rengøringsudvalg: Dorthe Broge, Marianne Schmidt
 • Udeareal: Tage, Georg og Ole S
 • Forskønnelsesudvalg: Anne W
 • Vesteudvalg: Hanne og Ulla
 • Skolekontakt: Ulla
 • Vinterbadere: Anne W
 • Indkøb af kaffe/ rengøringsartikler: Gertrud

Vi håber, at du vil støtte op om bestyrelsens og udvalgenes arbejde, hvis de har brug for hjælp.