Det blev minsæl – en sæl

Grundlovsdag døbte Odder Roklub sin nybyggede glasfiber-inrigger

IMG_2366 - Kopi IMG_2371 - Kopi IMG_2375 IMG_2378 IMG_2379 - Kopi IMG_2364

Når det er vejr til kitesurfing, er det aldrig vejr til at ro. Derfor var det med blandede følelser, Odder Roklub medlemmer Grundlovsdag kunne se, at kitesurfernes farvestrålende sejl ude over vandet, da de nærmede sig klubhuset til en særlig rofestivitas.

Det betød at halvdelen af dagens planlagte festligheder måtte udsættes. Klubbens nye glasfiber-inrigger skulle have været på vandet med en hel flotille af scullere, inriggere og kajakker som følgebåde. Det måtte vente.

Båddåben, som var første delen af festlighederne, forløb derimod som planlagt – i høj sol med splitflaget vejende på blå himmel over klubhuset.

 

Sjælen og Sælen

Det er ca. 25 år siden Odder roklub sidst fik en ny inrigger, så fremmødet var stort, den røde løber var lagt ud, navneskiltene på båden var behørigt dækket med bådflag, og der var hentet havvand fra Saksild Bugt.

Formand Inger Lise Rasmussen bød velkommen, og herefter forestod medlem af sponsor-udvalget og inriggerudvalget, Hanne Skafte dåben.

Hun fortalte om den lange vej fra ansøgning til dåb, og glæden ved at se det lykkes at få en nybygget inrigger. Båden fik også et lille vers og stor applaus med  på vejen

”Jeg håber, at alle vil få gavn af den nye båd. Havet, motionen og fælleskabet og sjælen, og det skal selvfølgelig opleves i ”Sælen.”

 

Fondsstøtte og lokal opbakning

Købet af den nye båd, som koster den nette sum af 148.000 kr., har kun kunnet lade sig gøre, fordi Friluftsrådet og Veluxfonden, Nordeafonden og trofaste lokale sponsorer har støtter Odder Roklubs projekt: Gråt hår, blåt vand og grønne oplevelser.

Projektet har til formål at få flere 60+’ere til at ro inrigger og gøre det muligt for roerne at fortsætte med at ro, selvom papiret på dåbattesten gulner stadig mere.  Den ny båd er derfor mere ældrevenlig i sin konstruktion, dels er den lettere end klubbens træbåde, dels er den mere sikker at skifte plads i under roningen Og ja, der gør man ca. hvert kvarterJ

Et af medlemmerne spurgte muntert, om der mon også var teleslynge i?

Donationen fra Friluftsrådet/Veluxfonden er bevilget fra puljen: Aktiv af Natur, fordi Odder Roklub har voldsomt mange aktive 60+’ere, som tager del i andet og mere end roning. De besætter poster som formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og instruktører, og er på mange måder, det kit som binder klubben sammen.

“Vi har en yderst aktiv voksengruppe, som gør et stort stykke frivilligt arbejder, og derfor er vi glade for den påskønnelse, der ligger i de fondsbevillinger og sponsorater, vi har modtaget, ” forklarer klubbens formand, Inger Lise Rasmussen.

Efter dåben var klubben vært ved et lille glas, og medlemmerne hyggede sig i sommersolen, mens de talte om, hvornår båden mon kan komme på vandet første gang, hvordan den mon er at ro i, og om de mon møder en sæl i den – eller snarere et marsvin.

DSC_1161IMG_2385 IMG_2388 MOV_1158_000_000000

Recent Posts

Leave a Comment