Generalforsamling i Odder Roklub lørdag d. 24. februar kl. 15

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i klubhuset lørdag d. 24. februar kl. 15. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 7 dage før generalforsamlingen.

Nye vedtægter skal godkendes, se vedhæftet fil

Sammenligning af nye og gamle vedtaegter

 

På bestyrelsens vegne,

Anne

Recent Posts

Leave a Comment