Nordea-fonden overrækker check dem 19. janaur kl. 10-11

Nordea-fonden har givet tilsagn om at støtte Odder Roklubs projekt: Gråt hår, blåt vand, grønne oplevelser med 35.000 kr, så klubben har mulighed for at indkøbe en længe ønsket glasfiberinrigger i foråret 2018.
Filialdirektør Vibeke Rosendahl, Nordea Odder Afdeling, kommer på besøg i klubben for at overrække checken på vegne af Nordeafonden. Klubben er i den anledning vært ved en kop kaffe, og alle medlemmer er velkomne.

Kom og vær med- for det er jo en glædelig begivenhed.

NordeaFonden_Logo_Payoff_Black_RGB

En inrigger koster til orientering 150.000 kr. og projektet støttes også fra andre fonde, se nyhed fra07.07.2017.

Recent Posts

Leave a Comment